2014- 2016 он “BIMEX HOLDING” компани

  • 2014- 2016 он “BIMEX HOLDING” компани
  • 20

 2014- 2016 оны хооронд “BIMEX HOLDING” компанийн “АМТ ЧИПС” “BIG LUNCH”, “ФРУТТА НЯНЯ” “БРАЗИЛ КОФЕ” эдгээр брэндийн идэвхжүүлэлт, телевизийн зар сурталчилгаан дээр хамтран ажиллажээ. 

Share :