Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт нь үйлчлүүлэгчдэд зориулж шинэ бүтээгдэхүүн хүргэх эсвэл одоо байгаа бүтээгдэхүүнийг сайжруулах цогц үйл явц юм.
Share :