Зах зээлийн судалгаа

Зах зээлийн судалгаа нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танд ашиг авч ирж болох талаар бизнесийн ерөнхий зургийг гаргахад тусална.

Хэрэглэгчийн судалгаа

Танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тань хэрэглэгчид сэтгэл ханамжтай байгаа эсэх, хэрэглэгчдийн зан төлөв, үнэ цэнэ ямар буйг илүү нарийвчлан тогтоох боломжтой.

Стратеги төлөвлөлт

Стратеги төлөвлөгөө нь алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт бичиг юм.  

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт нь үйлчлүүлэгчдэд зориулж шинэ бүтээгдэхүүн хүргэх эсвэл одоо байгаа бүтээгдэхүүнийг сайжруулах цогц үйл явц юм.

Брэндинг

Брэндинг нь зөвхөн сонирхол татах зураг, хэллэг биш хэрэглэгчдэд үнэ цэнийг бий болгох гол үйл явц.

сурталчилгааны дизайн

Таны компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг илтгэх сурталчилгааны дизайныг хүссэн хэмжээ загвар, дизайнаар чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. 

Зар сурталчилгаа байршуулалт