2012 оноос “ФАРМАВИШН ЕВРОП ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР”

 • 2012 оноос “ФАРМАВИШН ЕВРОП ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР”
 • 52854215_262201148001948_7599950449952686080_n-(1)
 • 46493180_1136208566537058_5406357038085177344_n
 • 61707202_322985655280067_2703154778610860032_n
 • 61728989_899613980380185_6962348355699605504_n
 • 61823858_438180400314793_1118453283954884608_n
 • GRIPOBLOCK-JUNIOR-1
 • Pharmavision-пост-02
 • Immunovise-supense1
 • Pharmavision-пост-05
 • Post_1
 • 46493180_1136208566537058_5406357038085177344_n
 • 52854215_262201148001948_7599950449952686080_n-(1)
 • 61728989_899613980380185_6962348355699605504_n
 • 61707202_322985655280067_2703154778610860032_n
 • GRIPOBLOCK-JUNIOR-1
 • 61823858_438180400314793_1118453283954884608_n
 • Immunovise-supense1
 • Pharmavision-пост-02
 • Post_1
 • Pharmavision-пост-05

2012 оноос одоог хүртэл тасралтгүй 10 жил “ФАРМАВИШН ЕВРОП ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР” эмийн бүтээгдэхүүн болох PROBIOVISIONEFISOL, PYLOPASS, GRIPOBLOCK гэх мэт бүтээгдэхүүнүүдийн зар сурталчилгаа болон мониторинг 

Share :