Аутсорсинг үйлчилгээ

Бизнес эрхлэгч танд ямар ашигтай вэ? 
Бизнес эрхлэгчид техник технологийн хурдацтай хөгжлөөс хоцролгүй хөл нийлүүлэн алхах нь өнөө үед зайлшгүй шаардлагатай зүйл болоод буй. Хэрэглэгчид өдөр бүр олон сувгаас мэдээлэл авч буй тул өрсөлдөгчдөөсөө түрүүлж алхахын тулд зорилтот зах зээлээ эрт татах нь нэн чухал юм...