“СИНАПС” ХХК

  • “СИНАПС” ХХК
  • 125186713_194955945456788_1145455685222440580_o
  • 129749719_415204473194452_2152648629485331691_n
  • 195448455_4011813042232018_6371596155616047379_n
  • 188471951_473493923954879_1315444172046437988_n

“СИНАПС” ХХК сошиал медиа хөгжүүлэлт болон ерөнхий маркетингийг хариуцан ажиллаж байна. 

Share :