ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 2030

 • ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 2030
 • IMG_1217
 • IMG_1183
 • IMG_1225
 • IMG_1233
 • IMG_1236
 • IMG_1332
 • IMG_1367
 • IMG_1381
 • IMG_1662
 • IMG_1666
 • IMG_1674
 • IMG_1675
 • IMG_1689
 • IMG_1701
 • IMG_1704
 • IMG_1702

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 2030” төрийн чуулга уулзалтын МЕДИА PR төлөвлөлтийг гарган гүйцэтгэлийг хариуцан ажилласан.  

Share :