Зах зээлийн судалгаа

Зах зээлийн судалгаа
Зах зээлийн судалгаа нь ямар төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ танд ашиг авч ирж болох талаар бизнесийн ерөнхий зургийг гаргахад тусална.
Share :